Zabezpieczenia Prawne

 Niniejsza strona internetowa, jak również receptury, rozwiązania techniczne i nazwy handlowe w niej prezentowane są wynikiem pracy twórczej Villas Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi i objęte są ochroną prawną na podstawie przepisów obowiązujących ustaw: z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000, poz. 80, nr 904 z pózn. zm.) oraz z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. nr 119, poz. 1117 z pózn. zm.). Przestrzeganie powyższego zastrzeżenia pozostaje pod stałym nadzorem Kancelarii Radcy Prawnego dr Magdaleny Rytwińskiej–Rasz Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie w Łodzi. www.b2blegal.pl.

B2B Legal dr Magdalena Rytwińska-Rasz

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"