Villas CLASSIC W-PYE PV180 S50H

Papa asfaltowa wierzchniego krycia

Villas CLASSIC W-PYE PV180 S50H
Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia Villas CLASSIC W-PYE PV180 S50H

OPIS WYROBU:
papa na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej i stabilizowanej siatką szklaną z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia papy pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest kształtowana w celu uzyskania gwarancji pewnego i bezpiecznego zgrzewu, i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA:
wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno- lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych.

SPOSÓB UKŁADANIA: metodą zgrzewania

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:

WARUNKI UKŁADANIA:
papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

WARUNKI STOSOWANIA:
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy VILLAS CLASSIC W-PYE PV180 S50H powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

PRZECHOWYWANIE:
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

TRANSPORT:
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"