Papy modyfikowane SBS

Papy modyfikowane SBS
Oferta pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS obejmuje papy produkowane na bazie bardziej zaawansowanych technologii. Villas Polska Sp. z o.o. oferuje papy na osnowie z tkaniny szklanej oraz papy na włókninie poliestrowej do mocowania mechanicznego lub poprzez zgrzewanie do podłoża, do wykonywania wodoszczelnych pokryć dachowych w systemach jedno i wielowarstwowych.

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"