Villas I/333

Papa asfaltowa izolacyjna

VILLAS I/333
Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa izolacyjna VILLAS I/333

OPIS WYROBU:
papa na osnowie z tektury budowlanej, zaimpregnowanej asfaltem izolacyjnym.

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA:
do stosowania na lub pod podłogami lub płytami posadowionymi w gruncie lub w ścianach, w celu zabezpieczenia przed wodą nie wywierająca. ciśnienia hydrostatycznego przechodzącą z gruntu do wnętrza.

SPOSÓB UKŁADANIA: za pomocą klejów asfaltowych

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKA:

WARUNKI UKŁADANIA:
papy należy układać w temperaturze nie niższej niż + 5 °C, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

WARUNKI STOSOWANIA:
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z zastosowaniem papy Villas I/333 powinno odbywać się. według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

PRZECHOWYWANIE:
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

TRANSPORT:
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"