Papy

Oferta pap Villas

Papy asfaltowe tradycyjne
Nasza oferta pap asfaltowych tradycyjnych obejmuje papę izolacyjną typu I/333 na osnowie z tektury budowlanej, prostą papę asfaltową wierzchniego krycia typu W/400 na osnowie z tektury oraz papy typu P/64 i W/64 na welonie szklanym z powłoką z asfaltu oksydowanego do wykonywania wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych.

Papy asfaltowe zgrzewalne
Papy asfaltowe zgrzewalne oferowane przez Villas Polska Sp. z o.o. to papy typu V60 na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką z asfaltu oksydowanego do wykonywania wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych.

Papy asfaltowe modyfikowane SBS
Oferta pap asfaltowych zgrzewalnych modyfikowanych SBS obejmuje papy produkowane na bazie bardziej zaawansowanych technologii. Villas Polska Sp. z o.o. oferuje papy na osnowie z tkaniny szklanej oraz papy na włókninie poliestrowej do mocowania mechanicznego lub poprzez zgrzewanie do podłoża, do wykonywania wodoszczelnych pokryć dachowych w systemach jedno i wielowarstwowych.

Papy do drogownictwa
Papa Villas Most przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na betonowych obiektach mostowych: drogowych i kolejowych, przede wszystkim na płytach pomostów, po których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych.

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"