VILLABIT W - Dysperbit czarny

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

VILLABIT W – DYSPERBIT CZARNY - DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO-KAUCZUKOWA
VILLABIT W jest materiałem bezwonnym i nieszkodliwym dla środowiska naturalnego. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do podłoża.

Zastosowanie:
Można używać do:

  • renowacji i konserwacji asfaltowych pokryć dachowych,
  • wykonywania bez spoinowych powłok dachowych,
  • wykonywania izolacji przeciwwilgociowych ław, stropów, ścian fundamentowych obsypanych gruntem, wylewek betonowych na gruncie w piwnicach i innych części budynków.

Przed użyciem dobrze wymieszać. Stosować na zimno - nie podgrzewać.

Sposób użycia:
Powłoki z VillaBit W należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze min. +10°C. Powłokę należy nanieść za pomocą pędzla lub szczotki. Podłoże zagruntować VillaBit W - dysperbit czarny po rozcieńczeniu wodą w stosunku 1:2. Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne, lecz nie mogą znajdować się na nim kałuże wody. Maksymalna grubość pojedynczej warstwy powinna wynosić do 1 mm. W celu konserwacji starych powłok z pap asfaltowych stosować co najmniej dwie warstwy VillaBit W. Następne warstwy nanosić po wy-schnięciu poprzedniej - czas schnięcia pojedynczej warstwy w temperaturze + 20°C wynosi około 6 h. Ostatnią wykonaną warstwę, przed jej całkowitym wyschnięciem, należy posypać posypką w celu ochrony asfaltu przed promieniowaniem UV. Nadmiar posypki usunąć z dachu po upływie kilku dni.

Norma zużycia:
Około 0,75 - 1,1 kg/m2 dla 1 warstwy o grubości ok. 1 mm. Zużycie posypki: ok. 1 kg/m2.

Magazynowanie:
VillaBit W powinien być przechowywany i transportowany w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Składować z dala od grzejników, zabezpieczając przed nasłonecznieniem. Nie dopuszczać do zamarznięcia!

Okres trwałości: min. 6 miesięcy od daty produkcji

Uwagi:
VillaBit W nie należy stosować na podłożach smołowych. Na podłożach zagruntowanych VillaBit W oraz w sąsiedztwie świeżo zastosowanego produktu, można układać styropian. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Trwałe zabrudzenia ciała usuwać naftą kosmetyczną. Nosić odpowiednią odzież i rękawice ochronne.

Do pobrania: Karta Charakterystyki — VillaBit W z dn. 2016-03-06 (PDF, 120.2 KiB)

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"