VILLABIT SZ

Masa asfaltowa do uszczelniania pokryć dachowych

VILLABIT SZ – SZPACHLA, MASA ASFALTOWA DO USZCZELNIANIA POKRYĆ DACHOWYCH
Zastosowanie:
VillaBit SZ jest lepikiem asfaltowym – masą szpachlową stosowaną na zimno. Używany do wykonywania uszczelnień, wypełniania spękań (do 1 cm) i fug jak również do wykonywania grubopowłokowych izolacji przeciwwodnych elementów budowlanych. VillaBit SZ służy do przyklejania pap w naprawach pokryć dachowych, podklejania zakładów papowych, przyklejania płyt z wełny mineralnej do podłoża z betonu, pap lub blachy, uszczelnień kominów, anten, rur i przewodów wentylacyjnych.

Sposób użycia:
Podłoże należy naprawić , odkurzyć i zagruntować za pomocą roztworu gruntującego VillaBit R . Lepik rozsmarować szpachlą lub kielnią. Kontakt ze styropianem dopuszczalny dopiero po odparowaniu rozpuszczalnika. Masy nie należy stosować na podłożach smołowych i zawilgoconych. Do czasu odparowania rozpuszczalnika chronić od źródeł ognia. Przed użyciem dobrze wymieszać. Lepik należy stosować na zimno na zewnątrz pomieszczeń w miejscach przewiewnych.

Uwagi:
Gęsta masa do stosowania na zewnątrz; roztworu nie należy używać na podłożach mokrych; roztworu nie należy stosować na podłożach smołowych; do czasu odparowania rozpuszczalnika chronić przed ogniem; ze względu na możliwość ulotnienia się rozpuszczalnika w czasie przerw miedzy pracami pojemnik należy hermetycznie zamknąć; podczas stosowania należy przestrzegać zasad BHP i PPOŻ dla materiałów łatwopalnych; stosować się do karty charakterystyki produktu.

Norma zużycia:
Wydajność jest uzależniona od rodzaju wykonywanych uszczelnień.

Magazynowanie:
Przechowywać w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed silnym nasłonecznieniem, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Do pobrania: Karta Charakterystyki — VillaBit Sz z dn. 2015-10-19 (PDF, 178.8 KiB)

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"