VILLABIT Rb

Roztwór asfaltowy do gruntowania

VILLABIT Rb ROZTWÓR, GRUNT – ROZTWÓR ASFALTOWY DO GRUNTOWANIA
Zastosowanie:
Stosować wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń do:

  • gruntowania podłoży betonowych i tynków pod asfaltowe izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe – bez spoinowe oraz papowe (papy tradycyjne, oksydowane oraz modyfikowane SBS). Nie stosować do pap smołowych;
  • wykonywania samodzielnych powłok hydroizolacyjnych (co najmniej 2 warstwy).

Termoizolacje styropianowe stosować po całkowitym odparowaniu rozpuszczalników (nie mniej niż 14-30 dni, zależnie od temperatury i warunków atmosferycznych).

Sposób użycia:
Rozprowadzać bez podgrzewania przy użyciu pędzla lub szczotki dekarskiej, na suche i oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże. Nie zaleca się stosowania metody natryskowej, w takim przypadku należy stosować maski z pochłaniaczem rozpuszczalników organicznych, aromatycznych i alifatycznych oraz należy ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących przy prowadzeniu prac lakierniczych.

Czas schnięcia:
W zależności od warunków atmosferycznych: pierwsza pyłosuchość po 6 godzinach w warunkach optymalnych, całkowity czas schnięcia po ok. 24 godzinach.

Norma zużycia:
Około 0,4 kg/m (0,35 - 0,6) na jedną warstwę, zależnie od porowatości podłoża.

Magazynowanie:
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe . Zapewnić odpowiednią wentylację. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia i stosowania otwartego ognia.

Okres trwałości: min. 24 miesiące od daty produkcji

Do pobrania: Karta Charakterystyki — VillaBit Rb z dn. 2015-09-04 (PDF, 182.5 KiB)

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"