VILLABIT K

Lepik asfaltowy na zimno

VILLABIT K – KLEJ, LEPIK ASFALTOWY NA ZIMNO
Zastosowanie:
Stosować wyłącznie na zewnątrz pomieszczeń do:

  • przyklejania papy asfaltowej do podłoży betonowych (tynku) lub bitumicznych,
  • sklejania warstw papy asfaltowej przy pokryciach wielowarstwowych,
  • wykonywania powłok wodoszczelnych lekkiego typu bez wkładki papowej.

Podłoża betonowe i tynki zaleca się (nie jest to konieczne) uprzednio zagruntować bitumicznym roztworem gruntującym: VillaBit R

Sposób użycia:
Rozprowadzać bez podgrzewania na suche i czyste podłoże. Papę nakładać po wstępnym odparowaniu rozpuszczalnika, dociskając ją mocno do podłoża. W razie potrzeby zabezpieczyć (obciążyć) brzegi papy przed możliwością ich wywijania się w trakcie procesu klejenia. Roboty prowadzić w temperaturze min. +5°C (optymalnie: +20°C). Nie stosować do: pap smołowych, pap na folii aluminiowej, płyt styropianowych oraz płyt warstwowych styropianowych.

Czas schnięcia:
W zależności od warunków atmosferycznych: pierwsza pyłosuchość po 8 godzinach, całkowity czas schnięcia po 24 godzinach, własności użytkowe po 10 - 14 dniach.

Norma zużycia:
Około 0,9 kg/m (0,8 - 1,2), zależnie od chłonności podłoża

Magazynowanie:
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe . Zapewnić odpowiednią wentylację. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia i stosowania otwartego ognia.

Okres trwałości: min. 24 miesiące od daty produkcji

Do pobrania: Karta Charakterystyki — VillaBit K z dn. 2015-10-20 (PDF, 178.7 KiB)

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"