VILLABIT D

Masa asfaltowa do renowacji pokryć dachowych

VILLABIT D – DACH, MASA BITUMICZNA DO RENOWACJI POKRYĆ DACHOWYCH
Zastosowanie:
Stosować do konserwacji i renowacji: pokryć dachowych z pap asfaltowych oraz asfaltowych powłok bezspoinowych. Masa doskonale penetruje wszelkie spękania i wykruszenia.
W przypadku znacznych uszkodzeń podłoża zaleca się dwukrotne nanoszenie masy. Nie stosować do pap smołowych oraz w bezpośrednim kontakcie ze styropianem.

Sposób użycia:
Przed zabiegiem sprawdzić stan techniczny podłoża i naprawić uszkodzenia. Środek rozprowadzać bez podgrzewania na suchym i dokładnie oczyszczonym podłożu Roboty prowadzić w temperaturze min. +5°C (optymalnie: +20°C).

Czas schnięcia:
W zależności od warunków atmosferycznych: pierwsza pyło-suchość po 8 godzinach, własności użytkowe po 24 dniach.

Norma zużycia:
Około 0,5 - 0,9 kg/m , zależnie od chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu.

Magazynowanie:
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach. Produkt opakowany chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. Podłoże przeznaczone do składowania powinno być nienasiąkliwe . Zapewnić odpowiednią wentylację. Na terenie magazynu przestrzegać zakazu palenia i stosowania otwartego ognia.

Okres trwałości: min. 24 miesiące od daty produkcji

Do pobrania: Karta Charakterystyki — VillaBit D z dn. 2015-10-10 (PDF, 177.9 KiB)

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"