Villas - Ekologia

Bitum - naturalny produkt

Już od roku 3000 p.n.e. bitum znany był na świecie w postaci naturalnie występujących skał bitumicznych. Obecnie jest produkowany w rafineriach w procesie destylacji ropy naftowej i nie można sobie wyobrazić, iż jakiekolwiek materiały hydroizolacyjne do uszczelniania budynków czy dróg mogłyby powstać bez jego udziału. Badania naukowe potwierdziły, iż bitum jest produktem ekologicznym i wartościowym. Bitum nie powinien być mylony z produktami na bazie smoły, która może mieć szkodliwe działanie dla zdrowia. Nawet uszczelnianie zapór czy zbiorników wody pitnej jest możliwe dzięki wykorzystaniu bitumu i nie prowadzi to do żadnych problemów zdrowotnych!

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2012
w kategorii
"DYNAMICZNY DEBIUT"

Złoty Puzel GHB

Partner Roku 2014
w kategorii
"Fair Play"